Metodat

 Metodat jane bashkesi instruksionesh qe sherbejne per te kryer nje ose disa veprime.

Arsyeja e krijimit te metodave eshte riperdorshmeria e tyre.

Per te ekzekutuar nje metode ajo duhet te thirret nga nje metode tjeter qe quhet metoda therritese.

Nje klase mund te permbaje nje numer te pakufizuar metodash.

Si ndertohet nje metode:

  1. Koka (deklarimi i metodes)
  2. {
  3. trupi i metodes
  4. }

Koka e metodes ndertohet nga keto pjese:

  1. access modifiers

public, private, protected  (nese nuk vendoset mbetet package)

Nje metode qe mund te thirret pa ndermjetesine e nje objekti quhet metode e klases dhe perdor fjalen kyce static.

Nese metoda nuk eshte metode e klases ajo mund te jete metode instance – thirret nepermjet nje objekti.

  1. tipi i kthimit
  2. emri (si emri i klases ose variablit)
  3. (
  4. parametrat
  5. )

Metodat mund te marrin argumenta.

Argumentat jane informacioni qe kerkon nje metode.

Gjithashtu metodat mund te kthejene ose jo nje vlere tek metoda therritese.