Hyrje ne Java

 Objektivat:

  • Njohja e terminologjise baze te programimit
  • Krahasimi i programimit procedural dhe OOP ( Programimit te orientuar ne objekte)
  • Pershkrimi i vecorive te gjuhes se programimit JAVA
  • Analizimi i nje aplikimi me afishim ne console
  • Kompilimi i nje klase Java dhe korrigjimi i gabimeve te sintakses
  • Ekzekutimi i nje programi Java dhe gjetja e gabimeve logjike
  • Shtimi i komenteve ne nje program JAVA
  • Krijimi i nje aplikimi JAVA me afishim ne GUI (nderfaqe grafike)